SzPodst1Łużna

Przejdź do treści

Menu główne:

100. rocznica urodzin Jana Pawła II zobacz  1   2
Boisko wielofunkcyjne REGULAMIN ZASADY  ZAŁĄCZNIKI
Propozycje nauczycieli dla uczniów do pracy zdalnej
od 16 marca do 24 marca 2020
klasy 1A 1B  2A 2B  3A  3B   4A  4B  5A  5B   6A  6B  7A   7B   8

Tygodniowy plan realizacji treści podstawy programowej
w okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r.:

1A 1B  2A 2B  3A  3B   4A  4B  5A  5B   6A  6B  7A   7B   8

Tygodniowy plan realizacji treści podstawy programowej
w okresie od 15 kwietnia 2020 r.
1A 1B  2A 2B  3A  3B   4A  4B  5A  5B   6A  6B  7A   7B   8
Harmonogram egzaminu ósmoklasisty LINK
ŻŁOBEK przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Łużnej  LINK
Filmy z podsumowania VI Edycji przedsięwzięcia
"Rozwinąć Skrzydła" w 2019 roku.    1   i   2
Dodatkowe informacje
Harmonogram zajęć uczniów klas I-III    LINK
Harmonogram konsultacji uczniów klas IV-VII  LINK
Harmonogram konsultacji uczniów kl. VIII LINK
Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w szkole LINK
ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH 2020-21 LINK
Propozycja ciekawych materiałów dla uczniów i rodziców
  BIBLIOTEKA SZKOLNA   CZYTAJ

ORGANIZACJA ZAKOŃCZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2019/20

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!
W tym roku nie będzie tradycyjnego zakończenia roku szkolnego oraz uroczystego wręczania świadectw i nagród.
W dniu 25 czerwca 2020r. /czwartek/ o godz. 17.00 zapraszam wspólnie z Księdzem Proboszczem
na  Mszę Świętą dla dzieci przedszkolnych i uczniów oraz Rodziców.
W dniu 26 czerwca 2020 r. uczniowie otrzymają świadectwa od wychowawców klas
w wyznaczonym miejscu i terminie według załączonego harmonogramu.
 
Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!
 Żyjemy w czasach, kiedy nie możemy się wspólnie spotkać na uroczystości zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/20. W dniu 26 czerwca 2020 r. uczniowie odbiorą tylko od wychowawców świadectwa według ustalonego harmonogramu. Każdy rok szkolny jest inny i trudny, ale mijający dodatkowo zaskoczył nas wszystkich kształceniem na odległość ze względu na pandemię COVID 19.
Będzie mi brakowało tych chwil, kiedy jak co roku mogłam się z Wami spotkać, pogratulować uczniom wysokich osiągnięć dydaktycznych oraz podziękować Rodzicom za każde dobre słowo i wsparcie przy realizacji zadań statutowych szkoły. Musimy się jednak dostosować do zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego, bo zdrowie
Nas wszystkich jest chyba najcenniejszym skarbem.
Drodzy uczniowie! Gratuluje Wam wyników w nauce, zwycięstw w wielu konkursach, zawodach sportowych, licznych występów wokalnych, sukcesów plastycznych, zaangażowania się w pracę na rzecz szkoły oraz we wzajemną pomoc koleżeńską i wolontariat. Mam nadzieję, że kolejny rok spędzony w naszej szkole zostanie w pamięci każdego z Was.  
Życzę Wam, aby czas wakacji był czasem dobrego odpoczynku, czasem nabierania sił do dalszej nauki, do dalszej pracy. Życzę, aby wakacje - ten długo oczekiwany i zasłużony czas dał wszystkim dużo radości i zdrowia. Odpoczywajcie Wszyscy bezpiecznie.
Szanowni Rodzice! Dziękuję Wam za wzorową współpracę i za okazaną życzliwość, za zaangażowanie i otwartość na potrzeby szkoły. Dziękuję za wszystkie wspólne inicjatywy. Pamiętajcie, że taka wzorowa współpraca owocuje i jest przykładem dla młodego człowieka, który uczy się jak żyć z szacunkiem do drugiego człowieka. Szczególnie dziękuję Wam za wyrozumiałość i współpracę z Nauczycielami w ramach zdalnego nauczania. Okres od 25 marca 2020 r. kiedy realizowane było obowiązkowo kształcenie na odległość był okresem trudnym, nie tylko dla Nauczycieli, ale również i dla Was Drodzy Rodzice.
Mam nadzieję, że jak co roku w dniu 1 września spotkamy się wszyscy razem w szkole na rozpoczęciu nowego roku szkolnego 2020/21.
 
 
                                                            Z pozdrowieniami
                                                           Monika Skrobot
                                                                          Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Łużnej

#GaszynChallenge
Nauczyciele  i pracownicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Nr 1 w Łużnej (Gmina Łużna,  powiat gorlicki, województwo małopolskie) podejmując wyzwanie rzucone   przez Zastępcę Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łużnej  Pana Przemysława Wszołka w dniu 10 czerwca 2020 r. wykonali  natychmiastowo w tym samym dniu wyznaczone zadanie (10 pompek i 10  przysiadów) w ramach akcji #GaszynChallenge, na rzecz leczenia małego  Wojtusia.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Łużnej nominował do zadania kolejne szkoły z terenu Gminy Łużna:
Szkołę Podstawową w Woli Łużańskiej na czele z Panią Dyrektor Krystyną Kaletą
Szkołę Podstawową w Szalowej na czele z Panem Dyrektorem Ryszardem Skórskim,
Szkołę Podstawową nr 2 w Łużnej na czele z Panią Dyrektor Izabelą Szuwalską.

PROJEKT "Sieć Placówek Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Łużna" LINK
Łużna, dnia 4 czerwca 2020 r.
OGŁOSZENIE DLA RODZICÓW

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego N r 1 w Łużnej informuje, że od dnia
8 czerwca 2020 r. rozpoczynają się zajęcia świetlicowe w ramach projektu
„Sieć placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Łużna”.
Zajęcia świetlicowe będą odbywały się:
1)   pon. – pt. w godzinach od 14.00 – 19.00
2)   pierwsza i trzecia sobota miesiąca w godzinach 9.00 – 15.00.
W ramach tych zajęć będą realizowane inne zajęcia dodatkowe.
Harmonogram będzie udostępniony n stronie internetowej szkoły w późniejszym terminie.

                                                                                                   Z poważaniem
                                                                                                    Monika Skrobot dyrektor

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Łużnej, że na stronie internetowej szkoły
zs.luzna.pl zostały zamieszczone listy dzieci do oddziałów klas I na rok szkolny 2020/21.
Bardzo proszę o zapoznanie się z listami.
Do 10 czerwca 2020 r. na adres mailowy szkoły zsluzna@wp.pl
można zgłaszać ewentualne uzasadnione zmiany co do przydziału dziecka do oddziału.

                                                      Monika Skrobot – dyrektor

Lista uczniów    klasa IA       klasa IB

 
Harmonogram zwrotu podręczników
 
                   10.06.2020 ( środa)         godz.:  9.00-10.00  – klasy VII
                   15.06.2020 (poniedziałek) godz.:  9.00 -10.00 – klasy VI
        godz.: 10.00 -11.00 – klasy V
                   19.06.2020 (piątek)          godz.: 9.00 - 10.00 – klasy III
                  22.06.2020 (poniedziałek)  godz.: 8.00  -  9.00 – klasa VIII
         godz.: 9.00 - 10.0 –   klasa IV
         godz.: 10.00 - 11.00 – klasy II
        godz.: 11.00 - 12.00 – klasy I
 
 
Zwrot wszystkich pozostałych książek wypożyczonych
z biblioteki szkolnej do 8.06.2020r.
                                                                                                                                             Elżbieta Cyprowska
                                                                                                                                              Bibliotekarz


                                                                                                                         Łużna, dnia 24 maja 2020 r.
OGŁOSZENIE DYREKTORA
dla Rodziców uczniów klas IV-VII

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Łużnej informuje, że zgodnie
z komunikatem Ministra Edukacji Narodowej podejmuje działania dotyczące organizacji
konsultacji nauczycieli z uczniami klas IV-VII od dnia 01 czerwca 2020 r.
W związku z tym, bardzo proszę o informację, który uczeń będzie chciał skorzystać
z tej formy pomocy i z jakich przedmiotów.
Informację tą należy przekazać wychowawcy klasy do dnia 27 maja 2020 r. do godz. 12.00.

Nadmieniam, że organizacja zajęć będzie przygotowana zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN oraz wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa /dostępne na stronie internetowej szkoły/. Szczegółowe informacje dot. organizacji konsultacji będą przesyłane Państwu na bieżąco drogą mailową.

                                                                                                                       Z poważaniem
                                                                                                                       Monika Skrobot dyrektor

 
Łużna, dnia 18 maja 2020 r.
 OGŁOSZENIE DYREKTORA
 
dla Rodziców uczniów klas I-III
 
 
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Łużnej informuje, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji Narodowej
jest możliwość zorganizowania w szkole oprócz zajęć opiekuńczych, również zajęć dydaktycznych od dnia 25 maja 2020 r.
 
W związku z tym, bardzo proszę o informację, kto z Państwa będzie chciał skorzystać z tej formy pomocy.
Informację tą należy przekazać wychowawcy klasy do dnia 19 maja 2020 r. do godz. 12.00.
 
Nadmieniam, że organizacja tych zajęć będzie zorganizowaną zgodnie z wytycznymi GIS. MZ i MEN.
Szczegółowe informacje i zasady będą przesyłane Państwu na bieżąco.

                                                                                                Z poważaniem
                                                                                                                   Monika Skrobot
                                                                                    Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Łużnej
Łużna, dnia 15 maja 2020 r.

OGŁOSZENIE DYREKTORA
dla Rodziców uczniów klasy VIII

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Łużnej informuje, że zgodnie
z komunikatem Ministra Edukacji Narodowej podejmuje działania dotyczące organizacji
konsultacji nauczycieli z uczniami klasy VIII od dnia 25 maja 2020 r.
W związku z tym, bardzo proszę o informację, który uczeń będzie chciał skorzystać
z tej formy pomocy i z jakich przedmiotów.
Informację tą należy przekazać wychowawcy klasy do dnia 18 maja 2020 r. do godz. 9.00.
Nadmieniam, że organizacja zajęć będzie przygotowana zgodnie z wytycznymi
GIS, MZ i MEN. Szczegółowe informacje i zasady będą przesyłane Państwu na bieżąco.

                                                                                              Z poważaniem
                                                                                              Monika Skrobot dyrektor szkoły


                                                                                                                       Łużna, dnia 15 maja 2020 r.
 
OGŁOSZENIE DYREKTORA
dla Rodziców uczniów klas I-III

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Łużnej informuje,
że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji Narodowej podejmuje
działania organizacyjne
dotyczące uruchomienia zajęć
opiekuńczo – wychowawczych dla uczniów klas I-III
od dnia
25 maja 2020 r.
W związku z tym, bardzo proszę o informację kto z Państwa będzie zainteresowany
tą formą opieki nad dziećmi i w jakich godzinach. Informację tą należy przekazać wychowawcom
klas do dnia 18 maja 2020 r. do godz. 9.00.
Pierwszeństwo udziału w zajęciach mają uczniowie Rodziców powracających do pracy.
Nadmieniam, że organizacja zajęć będzie przygotowana zgodnie z wytycznymi
GIS, MZ i MEN. Szczegółowe informacje i zasady będą przesyłane Państwu na bieżąco.

                                                  Z poważaniem
                                                                                                                       Monika Skrobot
                                                                                      Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Łużnej
 
 
 
Łużna, dnia 24 kwietnia 2020 r.
Szanowni Rodzice uczniów szkoły podstawowej!
 
Uprzejmie informuję, że do 24 maja 2020 r. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Kształcenie będzie dalej kontynuowane na odległość oraz został ustalony termin egzaminu ósmoklasisty.
 
Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach od 16 do 18 czerwca 2020 r. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do dnia 31 lipca 2020 r. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia o wynikach egzaminu, które zostaną przekazane uczniom.
 
W dniu 8 maja 2020 r. odbędzie się wywiadówka w formie on-line. Wychowawcy oddziałów na adresy mailowe Rodziców przekażą informację o bieżących ocenach uczniów w II okresie roku szkolnego 2019/20.
 
Przypominam, że w razie problemów jest możliwość wypożyczenia sprzętu komputerowego do zdalnego nauczania dla uczniów w domu.
Proszę Rodziców o pozostanie w kontakcie z wychowawcami oddziałów w formie dla Was już ustalonej
i sprawdzonej. Można również kontaktować się telefonicznie na nr tel. szkolnego 664 754 053 w godz. 10.00 – 12.00 lub za pomocą poczty elektronicznej zsluzna@wp.pl.
                                                             Życzę Wszystkim dużo zdrowia.
                                                                                                                             Z poważaniem
                                                                                                                           Monika Skrobot
                                                                                                    Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Łużnej

Łużna, dnia 14 kwietnia 2020 r.
 Szanowni Rodzice!
 
Uprzejmie informuję, że do 26 kwietnia 2020 r. została przedłużona przerwaw nauczaniu stacjonarnym
w jednostkach systemu oświaty. Kształcenie będzie dalej kontynuowane na odległość oraz został przesunięty termin egzaminu ósmoklasisty.
 
Przypominam, że w razie problemów jest możliwość wypożyczenia sprzętu komputerowego do zdalnego nauczania dla uczniów w domu.
 
Proszę Rodziców o pozostanie w kontakcie z wychowawcami oddziałów w formie dla Was
już ustalonej i sprawdzonej. Można również kontaktować się telefonicznie na nr tel. szkolnego 664 754 053 w godz. 10.00 – 12.00 lub za pomocą poczty elektronicznej zsluzna@wp.pl.
 
                                                                                        Życzę Wszystkim dużo zdrowia.
 
                                                                                                                         Z poważaniem
                                                                                                                       Monika Skrobot
                                                                                     Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w ŁużnejWażny KOMUNIKAT DLA RODZICÓW uczniów klas ósmych - EGZAMIN PRÓBNY

OGŁOSZENIE
Informuję, że jest możliwość wypożyczenia  sprzętu komputerowego do zdalnego nauczania dla uczniów w domu.
Jeśli  ktoś z Rodziców będzie potrzebował proszę o kontakt telefoniczny na nr  tel. szkolnego 664 754 053.
                                                                                           Pozdrawiam Monika Skrobot
                                                                                  Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Łużnej
 
Szanowni  Rodzice!
      Informuję, że od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. kształcenie jest realizowane na odległość na postawie nowych przepisów prawa. Dla wszystkich oddziałów został opracowany tygodniowy plan realizacji treści programowych dla poszczególnych oddziałów, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć i możliwości psychofizycznych ucznia. Zakres ten otrzymacie Państwo od wychowawców, ale również będzie udostępniony na stronie internetowej szkoły. Od jutra każdy  nauczyciel będzie się kontaktował z uczniami na podane adresy mailowe oraz korzystał z różnych form pracy z uczniami w nauczaniu na odległość /w miarę możliwości technicznych/. Proszę również Rodziców o pozostanie w kontakcie z wychowawcami oddziałów w formie dla Was już ustalonej i sprawdzonej. Można również w razie problemów kontaktować się telefonicznie na nr tel. szkolnego 664 754 053 w godz. 10.00 – 12.00 lub za pomocą poczty elektronicznej zsluzna@wp.pl.  Nauczyciele również przekażą uczniom w jaki sposób będzie monitorowana i sprawdzana wiedza ucznia oraz postępy w nauce.
 
Drodzy Rodzice!
To trudny czas dla Nas Wszystkich: Uczniów, Rodziców i Nauczycieli.
Staram się wspólnie  z Nauczycielami, aby jak najlepiej zorganizować naukę na odległość.
Ale nie wszystko jednak od nas zależy. Mimo wszystko starajmy się razem wspólnie zapewnić jak najlepsze warunki dla edukacji dzieci. Pamiętajmy również, że działania w ramach bezpieczeństwa zdrowia jest dla nas wszystkich teraz najważniejszym priorytetem. Dbajmy dalej o siebie i najbliższych, sąsiadów i seniorów, a wrócimy do szkoły i pracy jeszcze silniejsi. Życzę Wszystkim dużo zdrowia.

                                                                         Z poważaniem
                                                                          Monika Skrobot
                                            Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Łużnej

 
Łużna, dnia 16 marca 2020 r.
 
Szanowni Rodzice, Drodzy uczniowie!
 
Informuję, że od dnia 13 marca 2020 r. zostało uruchomione zdalne nauczanie.
Zajęcia odbywają się przy pomocy komunikatorów internetowych, poczty elektronicznej
oraz portali edukacyjnych. Każdy wychowawca wraz z nauczycielami koordynuje nauczanie,
udziela informacji uczniom i Rodzicom. Na stronie szkoły są zamieszczane materiały dla uczniów
oraz adresy stron internetowych, pomocnych w kontynuacji realizacji podstawy programowej.
 
Proszę Rodziców o wyrozumiałość i odpowiedzialną współpracę w postaci kontrolowania
i dyscyplinowania swoich dzieci w kwestii realizacji wyznaczonych zadań.
 
Zachowujmy daleko idącą ostrożność i postępujmy według instrukcji podawanych przez służby
dbające o nasze bezpieczeństwo. Jest to dla wszystkich czas próby, sprawdzianu
z odpowiedzialności i solidarności społecznej. Dbajmy o siebie i najbliższych, sąsiadów
i seniorów, a wrócimy do szkoły i pracy jeszcze silniejsi. Życzę Wszystkim dużo zdrowia.
                                                                         
                                                                                Z poważaniem
                                                                                Monika Skrobot
                                                                                    Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Łużnej

Lekcje z internetu – rusza serwis gov.pl/zdalnelekcje
Tematy na każdy dzień i dla każdego przedmiotu, a także propozycje materiałów, na
bazie których można zdalnie poprowadzić zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych – wszystko to można znaleźć na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje.
Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z Ministerstwem Cyfryzacji i NASK przygotowały
propozycje dla nauczycieli i dyrektorów do zdalnej nauki z uczniami.
Do dyspozycji nauczycieli jest również platforma epodreczniki.pl oraz pakiety materiałów
od Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dla ósmoklasistów i maturzystów.
Zachęcamy do korzystania!
Materiały edukacyjne – polecane platformy, strony i serwisy internetowe

Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych
Uczniowie i nauczyciele znajdą tutaj materiały przydatne i pomocne w systematyzowaniu,
utrwalaniu wiedzy, a także wspierające ich w przygotowaniach do egzaminów.
Linki do materiałów egzaminu ósmoklasisty:


Telewizja Polska we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego i Ministerstwem Edukacji Narodowej uruchomiła pierwszy kanał edukacyjny on-line. Nowe pasmo jest odpowiedzią na potrzeby uczniów i nauczycieli podczas zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach. Już od dziś, 19 marca o godz. 9.00  na stronie vod.tvp.pl pojawią się pierwsze materiały. Zachęcamy do oglądania!
Każdego dnia, na stronie tvp.vod.pl w godzinach 9.00-13.00 w sekcji „eSzkoła” uczniowie i nauczyciele będą mogli znaleźć wartościowe materiały dotyczące wybranego zagadnienia.
             Na początek Telewizja Polska proponuje wirtualne
zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego.
W czwartek, 19 marca br. podczas wirtualnych zajęć w Muzeum Powstania  Warszawskiego dzieci i młodzież będą mogli m.in. porównać zdjęcia okolic Dworca PKP Śródmieście wykonane w czasie Powstania Warszawskiego z  fotografiami zrobionymi tuż po wojnie, poznać historię Szpitala Ujazdowskiego, który odegrał ważną rolę podczas Powstania, czy poznać sylwetkę Eugeniusza Lokajskiego – słynnego fotografa powstańczej Warszawy. Ważnym elementem lekcji on-line będą spotkania z ekspertami i wolontariuszami muzeum, a także  ze świadkami historii, m.in. Anną Trzeciakowską.
    W ramach nowego pasma edukacyjnego eksperci z Muzeum Powstania Warszawskiego wyczerpująco opowiedzą o wybranych zagadnieniach z historii. Wyjaśnią m.in. co robiły dzieci podczas Powstania, jak działała Poczta Harcerska i na czym polegała rola sanitariuszek. Posłuchają o pomocy lotniczej w czasie Powstania – o zrzutach, siłach lotniczych USA i Wielkiej Brytanii oraz przeanalizują mapy lotnicze. Chętni będą mogli wirtualnie wejść do repliki kanału, którym ewakuowali się powstańcy, a także dowiedzieć się, jakie było uzbrojenie żołnierzy. Pojawi się również opowieść o grze planszowej „Hodowla zwierzątek”, której jedyny zachowany w całości egzemplarz prezentowany jest w Muzeum Powstania Warszawskiego.
Internetowe pasmo edukacyjne dostępne codziennie w godzinach 9.00-13.00 na stronie vod.tvp.pl. Zapraszamy!
Ogłoszenie Dyrektora
Zespołu Szkolno–Przedszkolnego Nr 1 w Łużnej
 
Zgodnie z decyzją Rządu od 12 do 25 marca 2020 r. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone:
 
· 12 i 13 marca 2020 r. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia     
       dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze dla tych uczniów, którzy nie będą mieli zapewnionej
       opieki w domu.
 
· Od poniedziałku, 16 marca 2020 r. dzieci i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół.

 
Przypomnienie! Informacja dla Rodziców dziecka do 8. roku życia:
 
W przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz. U. 2019, poz. 645 z późn. zm.).

                                                                                  Monika Skrobot – Dyrektor Zespołu

INFORMACJA DLA RODZICÓW
w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach europejskich
przypadkami zachorowań na koronawirusa

Bardzo proszę wszystkich Rodziców o włączenie się do naszych działań profilaktyki  zdrowotnej m.in.:
1) Rozmawiajmy w domach na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego          mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;
2) Nie posyłajcie przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły.

Informacja dla Rodziców dziecka do 8. roku życia: W przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz. U. 2019, poz. 645 z późn. zm.).

                                                                                   Monika Skrobot
                                                                             Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Łużnej
Szanowni Państwo,
w imieniu Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego bardzo serdecznie dziękuję
za włączenie się do naszej akcji „Szkoła pamięta”, która miała swój finał w piątek, 25 października 2019 r.
Celem inicjatywy było zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o
bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu czy społeczności.
Do akcji „Szkoła pamięta” przyłączyło się prawie 1,3 mln uczniów oraz 108 tys. nauczycieli.
Otrzymaliśmy w sumie 11 208 zgłoszeń od szkół, przedszkoli i placówek oświatowych.
W załączeniu przekazuję Państwu pamiątkowy dyplom z podziękowaniem za udział w akcji.
Łączę wyrazy szacunku
                                                      Anna Ostrowska
                                                        Rzecznik Prasowy MEN

Łużna, dnia 19 października 2019 r.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Łużnej ogłasza
VII edycję przedsięwzięcia
"Rozwinąć skrzydła - pamiętając o przeszłości"


Przejdź do strony   Rozwinąć Szkrzydła VII
    Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
W dniu 6 marca 2020 r. nasi uczniowie (dwóch z kl. I-VI i dwóch z kl.VIII) wzięli udział w Eliminacjach Gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.
Konkurs ten odbył się w
jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Łużnej. Komisja pracowała pod przewodnictwem dowódcy JRG Gorlice st. kpt. Marcina Barczyka, a w jej skład weszli Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie dh Przemysław Wszołek, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Łużnej dh Stanisław Bara, Komendant Gminny ZOSP RP w Łużnej dh Józef Bogusz, Prezes OSP Łużna dh Piotr Wojna oraz członek OSP Wola Łużańska dh Piotr Szczerba.


W grupie wiekowej (klasy VII, VIII)

1 miejsce - Szymon Filus - ZSP nr 1 w Łużnej
2 miejsce - Tomasz Bajorek - ZSP nr 1 w Łużnej

Uczniowie z pierwszych miejsc będą reprezentować naszą gminę Łużna na eliminacjach powiatowych. Gratulujemy  i życzymy im szczęścia w następnym etapie.
    Po napisaniu testu i udzieleniu odpowiedzi ustnych na pytania wymagające wiedzy specjalistycznej (równie ze znajomości przedstawionego sprzętu) nasi uczniowie zajęli następujące lokaty:

W grupie wiekowej (klasy I-VI):
1 miejsce - Mateusz Stelmach - ZSP nr 1 w ŁużnejBRĄZOWE MEDALISTKI MISTRZOSTW POWIATU
W MINI PIŁCE SIATKOWEJ DZIEWCZĄT

          W dniu 13 lutego 2020r. w Bobowej odbyły się Mistrzostwa Powiatu Gorlickiego
         w Mini Piłce Siatkowej Dziewcząt (klasy 4,5,6 SP - czwórki).
            Wzięło w nich udział cztery drużyny (mistrzynie gmin).
Dziewczęta z naszej szkoły wywalczyły miejsce na podium zdobywając
trzecie miejsce i  srebrne medale.
Serdecznie GRATULUJEMY!!!
Życzymy dalszych sukcesów w siatkówce i promocji naszej szkoły w powiecie gorlickim!!!

Skład naszej drużyny:
1. Anna Kuk – kapitan zespołu
2. Monika Bajorek
3. Oliwia Gliwa
4. Svenia Łazarek
5. Julia Kopylec
6. Julia Rura
7. Karolina Tarsa
8. Aleksandra Dynda
9. Ilona Rząca
10. Karolina Góra

Końcowa klasyfikacja:
1 miejsce – S.P. Bobowa
2 miejsce – S.P. Stróżówka
3 miejsce – S.P. Łużna
4 miejsce – S.P. Ropa


Zawody Powiatowe w Tenisie Stołowym

   Ogromny sukces naszych tenisistek!!!! W dniu 11.02.2020r.W Ropie odbyły się zawody Powiatowe
w tenisie stołowym.Nasze zawodniczki spisały się świetnie.
Bernadeta Ćwiklik została mistrzynią,
Julia Kopylec została wicemistrzynią,
Klaudia Ciulis zajęła 4 miejsce.
Wszystkie 3 zawodniczki naszej szkoły będą reprezentować powiat gorlicki na zawodach Rejonowych w Limanowej. Gratulujemy sukcesu!!!.Opiekunem zawodniczek był Stanisław Kubala.  S.K.
„ Czy znajdzie się jeszcze dla Mnie miejsce w Waszych sercach?”
Od wielu już lat jest w naszej szkole taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy, gdy w jednej sali  spotykają się wszyscy dorośli pracownicy szkoły, rodzice, zaproszeni goście i wszystkie dzieci.
Takim właśnie dniem, w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Łużnej, był 19 grudnia 2019 roku.
W ten grudniowy dzień, oczekując na Święta Bożego Narodzenia, grupa 80 uczniów przedstawiła program bożonarodzeniowy. Wśród wykonawców znaleźli się uczniowie od klasy drugiej do ósmej. Dzieci i młodzież, próbując odpowiedzieć na pytanie wyrażone przez motto, zaprezentowali, pod kierunkiem nauczycieli, swoje talenty recytatorskie, aktorskie, muzyczne i wokalne.
Na widowni zasiedli emerytowani pracownicy Szkoły, przedstawiciele władz Gminy Łużna, rodzice, dyrekcja i nauczyciele, pracownicy obsługi oraz dzieci – od przedszkolaków po ósmoklasistów.
W świąteczny nastrój wprowadzała  również  wymowna scenografia oraz Betlejemskie Światełko Pokoju, które pani Dyrektor otrzymała od harcerzy.
Uroczystość  zakończyły życzenia, złożone przez Dyrektora Szkoły wszystkim, którzy wzięli udział w uroczystości.
Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i  szczęśliwego Nowego 2020 Roku!
Dzień matematyki
19 grudnia 2019 roku uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami wyjechali do SP w Szalowej, aby tam uczestniczyć w gminnym święcie matematyki. Po powitaniu przez Dyrektora Szkoły Pana Ryszarda Skórskiego wzięli udział w warsztatach, w czasie których z małych płaskich trójkątów tworzyli przestrzenne figury. Po godzinnych zajęciach w sali gimnastycznej wysłuchali przekazywanych z pasją informacji na temat fraktali matematycznych.Prowadzący wykład, aby uatrakcyjnić swój przekaz, dzięki współczesnej technice ukazywali owe fraktale w otaczającym nas świecie.
Ostatnią część spotkania stanowiły przygotowane i prezentowane z niezwykłym zaangażowaniem przez uczniów ciekawostki matematyczne, które na pewno pozostaną na długo w pamięci nie tylko uczniów, ale wszystkich obecnych na dniu matematyki w SP w Szalowej. (EC)
VII Turniej Mikołajkowy Piłki Siatkowej Dziewcząt - SP
Dnia 13.12.2019r. w SP w Siedliskach odbył się VII Turniej Mikołajkowy Piłki Siatkowej Dziewcząt - SP.
Naszą szkołę  reprezentowało 22 dziewcząt podzielonych na 6 drużyn "dwójek":
ŁUŻNA I  : Aleksandra Dynda, Karolina Góra;
ŁUŻNA II : Ilona Rząca, Emilia Papciak;
ŁUŻNA III : Klara Niemasik, Oliwia Kmak;
ŁUŻNA IV : Zofia Sarkowicz, Oliwia Czech;
ŁUŻNA V : Zofia Pabis, Kinga Waląg;
ŁUŻNA VI : Anita Klimek, Martryna Michalik.
i 3 drużyny "trójek":
ŁUŻNA I : Gabriela Klocek, Anita Kmiecik, Patrycja Piecuch
ŁUŻNA II : Anna Kuk, Monika Bajorek, Svenia Łazarek
ŁUŻNA III : Oliwia Gliwa, Karolina Tarsa, Julia Kopylec, Julia Rura


Po zakończonej rywalizacji pełnej sportowych emocji w kategorii "dwójek:
ŁUŻNA I (Aleksandra Dynda, Karolina Góra) I miejsce na podium i piękne złote medale – GRATULACJE!!!

ŁUŻNA II (Ilona Rząca, Emilia Papciak) -
II miejsce na podium i piękne srebrne medale – GRATULACJE!!

W kategorii "trójek":
ŁUŻNA II (Anna Kuk, Monika Bajorek, Svenia Łazarek) -
III miejsce na podium i piękne brązowe medale -
GRATULACJE!
Dziękujemy za sportową walkę, poświęcony swój wolny czas, włożony wysiłek w doskonalenie umiejętności siatkarskich oraz promocję naszej szkoły w powiecie gorlickim.
Życzymy dalszych sukcesów siatkarskich!!!     D.T.
Gminny Turniej Koszykówki

 DOBRA PASSA TRWA DALEJ !!!!! Tym razem nasi koszykarze zajęli
I miejsce w Gminnym Turnieju Koszykówki. Zawody odbyły się 28.11.2019r. w Szalowej.
Opiekunem drużyny był Stanisław Kubala.
MISTRZYNIE GMINY!!!

Nasze zawodniczki zostały Mistrzyniami Gminy Łużna w koszykówce. Turniej został rozegrany 25.11.2019r. w Szalowej.
Serdecznie gratulujemy!
Opiekunem drużyny był Stanisław Kubala

Pasowanie na ucznia
Dnia 24. 10. 2019 roku w sali gimnastycznej naszej szkoły  odbyło się  Pasowanie Pierwszoklasistów. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i powitaniu licznych gości, rodziców pierwszoklasistów, nauczycieli oraz uczniów klas I-III, pani Dyrektor skierowała kilka ważnych zdań do 46 dzieci z klas pierwszych. Następnie pierwszoklasiści i 6 uczniów klasy IIIa zaprezentowali program artystyczny, który ujawnił ich umiejętności recytatorskie, wokalne i teatralne. Potem nastąpiło uroczyste Ślubowanie i Pasowanie Pierwszoklasistów. Pani Dyrektor wielkim ołówkiem pasowała każdego pierwszoklasistę na ucznia naszej szkoły.
Na koniec dzieci otrzymały: książeczki SKO, legitymacje szkolne, pamiątkowe dyplomy i upominki od rodziców. Po wspólnym zdjęciu uczniowie klas pierwszych i zaproszeni goście udali się do sal lekcyjnych na skromny poczęstunek, przygotowany przez rodziców.WICEMISTRZOWIE POWIATU !!!!!


Nasi zawodnicy zajęli II miejsce W Powiatowych zawodach w piłce nożnej halowej. Zawody odbyły się 22.10.2019 roku w Bieczu.         
W turnieju wzięło udział 8 drużyn. Serdecznie gratulujemy sukcesu.Opiekunem drużyny był Stanisław Kubala.


MISTRZOWIE GMINY!!!!!


Nasi zawodnicy zostali mistrzami gminy w piłce nożnej. Zawody odbyły się 15 pażdziernika 2019r. w Szalowej.
W turnieju brało udział 6 drużyn. Nasi piłkarze wygrali wszystkie mecze strzelając 17 bramek, nie tracąc ani jednej!!!.
Najlepszym piłkarzem turnieju został zawodnik naszej drużyny Karol Cabon.
Serdecznie gratulujemy. Opiekunem drużyny był Stanisław Kubala.
Narodowe Czytanie
W tym roku mieliśmy  okazję uczestniczyć w wydarzeniu Narodowego Czytania Nowel polskich również w naszej szkole. Nasza inicjatywa została zgłoszona i  zostaliśmy zrejestrowani jako uczestnicy na stronie Kancelarii Prezydenta.
Korzystając z gościnności Gminnego Ośrodka Kultury zaprosiliśmy uczniów i zaproszonych gości w czytelniczą podróż przez XIX wiek. Klimat tamtym czasom  dodały kostiumy epokowe, które założyli czytelnicy nowelki, „Katarynka”  Bolesława Prusa – tak dobrze znanej  każdemu z nas. Czytane były również „Orka” Władysława Reymonta oraz „Dym” Marii Konopnickiej. Nad całością czuwała Maria Biskup – nauczyciel polonista.
II Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt o
szable Bolesława Wieniawy Długoszowskiego
28.09.2019r. w Bobowej odbył się II Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt o Szable Bolesława Wieniawy Długoszowskiego w 101 rocznicę odzyskania Niepodległości.
Naszą szkołę oraz gminę reprezentowały 3 drużyny, które w końcowej klasyfikacji turnieju zajęły:
II miejsce - Łużna 1 w składzie:
Weronika Buraś, Paula Rolak, Gabriela Tempińska, Kamila Burkot, Monika Horowska, Emilia Pabis.
V miejsce - Łużna 2 w składzie:
Angelika Martuszewska, Patrycja Trybus, Oliwia Firlit, Aleksandra Janik, Natalia Klisiewcz i Natalia Skrobot.
IX miejsce - Łużna 3 w składzie: Emilia Cygnarowicz, Gabriela Klocek, Patrycja Piecuch, Anita Kmiecik, Anna Kuk, Svenia Łazarek, Julia Kopylec, Karolina Tarsa, Julia Rura.
Zespoły – Łużna 1 i Łużna 2 dostały w nagrodę piękne puchary oraz dyplomy, Łużna 3 – dyplom.
GRATULACJE !!!  D.T.X FESTIWAL BIEGOWY W KRYNICY!!

Nasi uczniowie w dniu 6 września 2019 r. startowali w X Festiwalu Biegowym w Krynicy. Nasza reprezentacja liczyła 10 osób. W tych zawodach startowało ok. 1500 osób. Do ścisłego finału zakwalifikowało się 3 osoby. Duży sukces odniósł Karol Cabon zajmując VII miejsce, ponadto Jakub Gryboś był XII, a Monika Bajorek XXI. SERDECZNIE GRATULUJEMY !!!.
Opiekunem grupy był Stanisław Kubala.
Inauguracja roku szkolnego 2019/2020
Inauguracja roku szkolnego 2019/2020 w naszej szkole rozpoczęła się Mszą Św. o godz. 8:00, w Kościele Parafialnym w Łużnej w dniu 2 września 2019 r. celebrowaną przez ks. dra Stanisława Kubonia proboszcza łużniańskiej parafii. We Mszy św. uczestniczyli uczniowie naszego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, od przedszkola, po wszystkie klasy podstawówki, nauczyciele i rodzice.
Po Mszy Św. uczniowie wraz z wychowawcami przeszli pod obelisk poświęcony pamięci ofiar II Wojny Światowej z terenu Gminy Łużna gdzie delegacja uczniów złożyła wiązanki kwiatów. Okolicznościowe przemówienie wygłosiła dyrektor szkoły p.Monika Skrobot. Również delegacja pracowników Urzędu Gminy na czele z sekretarz Urzędu Gminy p. Teresą Burkot złożyła kwiaty. następnie wszyscy udali się do szkoły na wspólne spotkanie nauczycieli, uczniów, rodziców z dyrektorem szkoły. Przy wprowadzonym sztandarze szkoły odśpiewano hymnu szkoły, p. dyrektor serdecznie powitała wszystkich uczniów,  szczególnie serdecznie zwracając się do  pierwszoklasistów i do przedszkolaków, którzy po raz pierwszy przekroczyli próg kompleksu szkolnego.
Następnie uczniowie wraz z rodzicami rozeszli się do klas na spotkania z wychowawcami.
 
Copyright 2020. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego